วัน-เวลาทำการ :
วันจันทร์ - วันศุกร์ 09.00 - 17.00 น.
ทัวร์ยุโรป สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมัน Switzerland Germany

ทัวร์ยุโรป สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมัน Switzerland Germany

CODE MPWT190310 8วัน 5คืน
🍁กระเช้ากอนโดล่า (Gondola)ขึ้นภูเขาเฟิร์ส (First Mountain) 🍁รถไฟสายจุงเฟราบาห์เนน ขึ้นยอดเขาจุงเฟรา (Jungfraujoch)
เดินทางช่วง
3 ก.ย. 62 - 2 ม.ค. 63 ( 16 ช่วงวันเดินทาง )
สถานที่เที่ยวและช้อป
🍁โลซานน์ (Lausanne) 🍁ทะเลสาบเลอม็อง (Lake Leman) 🍁ปราสาทโอเบอร์โฮเฟน (Castle of Oberhofen) 🍁มหาวิหารโลซานน์ (Lausanne Cathedral) 🍁ลูเซิร์น สะพานไม้ชาเปล ฟุสเซ่น 🍁รูปแกะสลักสิงโตบนหน้าผาหิน 🍁ปราสาทโฮเฮนชวานเกา (Hohenschwangau Castle) 🍁น้ำตกไรน์ (Rhine Falls)
อาหาร
🍁พิเศษ!! อาหารครบทุกมื้อ
พักโรงแรม
4 ดาว
เลือกวันที่เดินทาง
และกดจอง
ผู้ใหญ่
(พักคู่)
ผู้ใหญ่
(พักเดี่ยว)
เด็ก
(มีเตียง)
เด็ก
(ไม่มีเตียง)
ราคาอื่นๆ
3 ก.ย. 62 - 10 ก.ย. 62 49,900 59,900 - 49,900 47,900 แสดง Sold Out
17 ก.ย. 62 - 24 ก.ย. 62 49,900 59,900 - 49,900 47,900 แสดง Sold Out
25 ก.ย. 62 - 2 ต.ค. 62 49,900 59,900 - 49,900 47,900 แสดง Sold Out
1 ต.ค. 62 - 8 ต.ค. 62 49,900 59,900 - 49,900 47,900 แสดง Sold Out
4 ต.ค. 62 - 11 ต.ค. 62 49,900 59,900 - 49,900 47,900 แสดง Sold Out
8 ต.ค. 62 - 15 ต.ค. 62 52,900 62,900 - 52,900 50,900 แสดง Sold Out
12 ต.ค. 62 - 19 ต.ค. 62 52,900 62,900 - 52,900 50,900 แสดง Sold Out
16 ต.ค. 62 - 23 ต.ค. 62 52,900 62,900 - 52,900 50,900 แสดง Sold Out
16 ต.ค. 62 - 23 ต.ค. 62 55,900 65,900 - 53,900 53,900 แสดง จอง
22 ต.ค. 62 - 29 ต.ค. 62 52,900 62,900 - 52,900 50,900 แสดง จอง
5 พ.ย. 62 - 12 พ.ย. 62 55,900 65,900 - 53,900 53,900 แสดง จอง
12 พ.ย. 62 - 19 พ.ย. 62 55,900 65,900 - 53,900 53,900 แสดง จอง
26 พ.ย. 62 - 3 ธ.ค. 62 55,900 65,900 - 53,900 53,900 แสดง จอง
30 พ.ย. 62 - 7 ธ.ค. 62 55,900 65,900 - 53,900 53,900 แสดง จอง
6 ธ.ค. 62 - 13 ธ.ค. 62 55,900 65,900 - 53,900 53,900 แสดง จอง
26 ธ.ค. 62 - 2 ม.ค. 63 69,900 79,900 - 67,900 67,900 แสดง จอง

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์ยุโรป สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมัน Switzerland Germany
ทัวร์ยุโรป สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมัน Switzerland Germany
ราคาเริ่มต้น 49,900
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน