วัน-เวลาทำการ :
วันจันทร์ - วันศุกร์ 09.00 - 17.00 น.
ทัวร์เวียดนาม ฟานซีปัน ซาปา สะพานแก้ว

ทัวร์เวียดนาม ฟานซีปัน ซาปา สะพานแก้ว

CODE MPWT190433 3วัน 2คืน
นั่งกระเช้าสัมผัสหลังคาโลกยอดเขาฟานซีปัน,สะพานแก้วมังกรเมฆ
เดินทางช่วง
13 ก.ย. 62 - 3 ม.ค. 63 ( 29 ช่วงวันเดินทาง )
สถานที่เที่ยวและช้อป
เมืองฮานอย,เมืองซาปา,ตลาดซาปา,หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต,นั่งรถรางเมืองซาปา,เมืองลาวไก,ทะเลสาบคืนดาบ,วัดหงอกเซิน,ช้อปปิ้งถนน 36 สาย,โชว์หุ่นกระบอกน้ำ
อาหาร
เมนูพิเศษ!!!เซนบุฟเฟ่ต์นานาชาติ,ชาบูหม้อไฟปลาแซลมอล+พิเศษไวน์แดง DALAT
เลือกวันที่เดินทาง
และกดจอง
ผู้ใหญ่
(พักคู่)
ผู้ใหญ่
(พักเดี่ยว)
ผู้ใหญ่
(พักสาม)
เด็ก
(มีเตียง)
เด็ก
(ไม่มีเตียง)
ราคาอื่นๆ
13 ก.ย. 62 - 15 ก.ย. 62 10,989 13,489 10,989 10,989 10,989 แสดง จอง
28 ก.ย. 62 - 30 ก.ย. 62 11,989 14,489 11,989 11,989 11,989 แสดง จอง
3 ต.ค. 62 - 5 ต.ค. 62 12,989 15,489 12,989 12,989 12,989 แสดง จอง
4 ต.ค. 62 - 6 ต.ค. 62 12,989 15,489 12,989 12,989 12,989 แสดง จอง
10 ต.ค. 62 - 12 ต.ค. 62 12,989 15,489 12,989 12,989 12,989 แสดง จอง
11 ต.ค. 62 - 13 ต.ค. 62 13,989 16,489 13,989 13,989 13,989 แสดง จอง
12 ต.ค. 62 - 14 ต.ค. 62 13,989 16,489 13,989 13,989 13,989 แสดง จอง
17 ต.ค. 62 - 19 ต.ค. 62 12,989 15,489 12,989 12,989 12,989 แสดง จอง
18 ต.ค. 62 - 20 ต.ค. 62 12,989 15,489 12,989 12,989 12,989 แสดง จอง
19 ต.ค. 62 - 21 ต.ค. 62 12,989 15,489 12,989 12,989 12,989 แสดง จอง
23 ต.ค. 62 - 25 ต.ค. 62 13,989 16,489 13,989 13,989 13,989 แสดง จอง
24 ต.ค. 62 - 26 ต.ค. 62 13,989 16,489 13,989 13,989 13,989 แสดง จอง
30 ต.ค. 62 - 1 พ.ย. 62 12,989 15,489 12,989 12,989 12,989 แสดง จอง
31 ต.ค. 62 - 2 พ.ย. 62 12,989 15,489 12,989 12,989 12,989 แสดง จอง
1 พ.ย. 62 - 3 พ.ย. 62 12,989 15,489 12,989 12,989 12,989 แสดง จอง
6 พ.ย. 62 - 8 พ.ย. 62 12,989 15,489 12,989 12,989 12,989 แสดง จอง
7 พ.ย. 62 - 9 พ.ย. 62 12,989 15,489 12,989 12,989 12,989 แสดง จอง
14 พ.ย. 62 - 16 พ.ย. 62 12,989 15,489 12,989 12,989 12,989 แสดง จอง
21 พ.ย. 62 - 23 พ.ย. 62 12,989 15,489 12,989 12,989 12,989 แสดง จอง
28 พ.ย. 62 - 30 พ.ย. 62 12,989 15,489 12,989 12,989 12,989 แสดง จอง
4 ธ.ค. 62 - 6 ธ.ค. 62 13,989 16,489 13,989 13,989 13,989 แสดง จอง
11 ธ.ค. 62 - 13 ธ.ค. 62 13,989 16,489 13,989 13,989 13,989 แสดง จอง
12 ธ.ค. 62 - 14 ธ.ค. 62 13,989 16,489 13,989 13,989 13,989 แสดง จอง
18 ธ.ค. 62 - 20 ธ.ค. 62 12,989 15,489 12,989 12,989 12,989 แสดง จอง
19 ธ.ค. 62 - 21 ธ.ค. 62 12,989 15,489 12,989 12,989 12,989 แสดง จอง
25 ธ.ค. 62 - 27 ธ.ค. 62 13,989 16,489 13,989 13,989 13,989 แสดง จอง
26 ธ.ค. 62 - 28 ธ.ค. 62 13,989 16,489 13,989 13,989 13,989 แสดง จอง
31 ธ.ค. 62 - 2 ม.ค. 63 17,989 20,489 17,989 17,989 17,989 แสดง จอง
1 ม.ค. 63 - 3 ม.ค. 63 16,989 19,489 16,989 16,989 16,989 แสดง จอง

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

ทัวร์เวียดนาม ฟานซีปัน ซาปา สะพานแก้ว
ทัวร์เวียดนาม ฟานซีปัน ซาปา สะพานแก้ว
ราคาเริ่มต้น 10,989
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน